25ste zondag door het jaar

Amos 8, 4 - 7.      Lc. 16, 1 - 13.

Het is op zijn minst vreemd dat de handelwijze van de rentmeester uit de evangelieparabel tot voorbeeld wordt gesteld. Hoe we zijn gedrag ook interpreteren, als een frauduleuze, corrupte praktijk, een financiële malversatie of een baatzuchtige belangenvermenging, hij is duidelijk in de fout gegaan.

Woekerwinsten maken door gesjoemel met het eigen of met andermans bezit, kapitaalvlucht naar belastingparadijzen, malafide bankverrichtingen : het zijn  realiteiten die laten blijken dat de kracht van het kapitaal vaak aanstuurt op onrechtmatige en oneerlijke handelwijzen. Het spreekt voor zich dat elke recht- geaarde mens zich daar met de nodige kritische bedenkingen tegen verzet. 

In het evangelie hoorden wij het vreemde Grieks-Aramese woord “mammon”. Noch min noch meer betekent het: geld, rijkdom.  Het gaat dan wel om  geld dat je niet toebehoort, waar je geen recht op hebt. Er kan dus geen twijfel over bestaan dat Jezus aanmaant om betrouwbaar en rechtvaardig met de “mammon” om te gaan, zodanig dat de verhoudingen tussen mensen er beter van worden.

In het evangelie hoorden wij: de kinderen van de wereld handelen onderling met meer overleg dan de kinderen van het licht. Hiermee is niet een twee deling in de mensenwereld bedoeld: links de kinderen van de wereld en rechts de kinderen van het licht. Wij moeten wel eerlijk toegeven dat de kinderen van de wereld doorgaans inzake  profane, materiële aangelegenheden gedrevener, efficiënter, alerter, ondernemender en meer vooruitziend handelen dan waar het gaat om het licht van het geloof, religie, ethiek en moraal.  

Eigenlijk gaat het om een dubbelheid in ieder van ons. Er is de taal van het hart en de taal van het verstand. Jezus lijkt daaromtrent te suggereren: Mocht het er aan de binnenkant van je hart even dynamisch, vastberaden, overtuigd en daadkrachtig aan toe gaan als aan de buitenkant, je berekenend verstand, dan

zou een humanere, rechtvaardiger en meer solidaire wereld zich langzaam maar gestaag kunnen realiseren. Die nieuwe aarde, dat Rijk van God, heeft alles van doen met een rechtvaardigheid die elke onrechtmatige, oneerlijke omgang met de “mammon” tegenspreekt. Dat wordt bedoeld met: Gij kunt niet God dienen en de “mammon”. 

Reeds 28 eeuwen geleden richtte Amos zich tegen hen die zichzelf verrijken ten koste van medemensen. Hun verhaal, zo profeteerde hij, zal uitgaan als een nachtkaars. Dubieuze, corrupte, frauduleuze “mammon”-praktijken die mensen onrecht aandoen staan haaks op spirituele waarden en die focussen op  een betrouwbare en rechtvaardige omgang met materiële goederen.

Dat is de essentie van Amos’ boodschap.

Het komt mij voor dat de evangelietekst vandaag de aandacht toespitst op twee belangen die in het leven aan de orde zijn: de eerlijke, correcte zorg voor het materiële, inclusief de “mammon”, en de open, onbevooroordeelde aandacht voor het spirituele. Al zijn de beide belangen soms met elkaar in strijd en lijkt het onhaalbaar de zorg voor  het materiële en het spirituele gelijktijdig te behartigen, wij, toehoorders van deze evangelietekst, worden  aangespoord tot onbevangen spirituele schranderheid tegen elke aanvechtbare omgang met de “mammon” .

De zorg voor de spirituele dimensie van het leven wint aan kracht als wij er met hetzelfde enthousiasme, overleg en geloof mee omgaan als wij doen met de dagelijkse, aardse, materiële realiteit.

Hoe gedragen wij ons als rentmeesters bij wat ons materieel en spiritueel is toevertrouwd? Dat is de finale vraag bij het evangelie van deze dag.

 

Met dank aan : Paul Schollaert, Zondagse woorden. Overwegingen bij de evangelies.

         Lannoo, Tielt, 2OO8, blz. 642 – 645.

 

 

 

 

 

 Beluister de

 jubileumhymne

 

 

 

 

 

Jean Mossoux 

 

 

 

 

De Dominicaanse gemeenschap in Knokke

Sint-Dominicushuis | Sparrendreef 91 | 8300 Knokke-Heist

T 050 60 24 55 | E Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.IBAN BE36 7380 1199 5181 | BIC KREDBEBB