23 ° Zondag door het jaar C.

Wijsh. 9, 13 - 18b.  Luc. 14, 25 - 33.

“ Als iemand naar Mij toekomt en niet bereid is zich los te maken van alles wat hem/haar bindt, kan hij/zij mijn leerling niet zijn”.

Deze weerbarstige, veeleisende Jezuswoorden strijken tegen de haren in en roepen weerstand op.

 

Wie zich tot Jezus bekent en het ernstig meent met het christen-zijn, zal proberen  de radicaliteit van Jezus’ uitspraak te begrijpen en ernaar te leven.

Dat zien wij vandaag de dag gebeuren bij onze christen-broeders en zusters in zovele landen, vooral in het Midden Oosten, in het bijzonder in Irak en Syrië. Voor hen is pijnlijk reëel wat de essentie is bij het volgen van Jezus, bij het christen zijn. Velen worden gedwongen familiebanden op te geven en zien zich genoodzaakt te breken met het leven zoals het tot dusver werd geleefd. Zij moeten have en goed achterlaten en ontkomen niet aan het kruis dat op hun levensweg komt.

De woelige, bedreigende tijd waarin zij leven confronteert hen met de consequenties van trouw en authentiek christen zijn.

Dichter bij huis heeft de dood van de Franse priester Jacques Hamel in Saint Etienne-du-Rouvray dit schrijnend aangetoond.

 

Met zijn veeleisende woorden lijkt Jezus het er op aan te leggen duidelijk te maken dat Hem volgen zo moeilijk is dat het niet voor iedereen is weggelegd.

De woorden “ Wie Mij wil volgen, moet durven verliezen” lijken wel gesproken om te choqueren, om hén wakker te schudden die koud noch warm, maar lauw zijn in de beleving van het christen zijn.

 

Twee voorbeeldverhalen, miniparabels maken duidelijk aan welke risico’s iemand zich blootstelt wanneer de keuze voor het volgen van Jezus niet weldoordacht is. Er is sprake van kostenberekeningen en afwegingen bij de torenbouwer en de legeraanvoerder. En het klinkt ons verstandig in de oren dat men op die manier een project tot een goed resultaat wil brengen.

Zo is het evenzeer plausibel dat mensen bij de uitbouw van een levensproject goede afwegingen maken en hun keuzen op verstandige argumenten baseren.

Eigenlijk bedoelt Jezus met de miniparabels iets anders. Het gaat er niet om dat wie Hem wil volgen alles goed berekent en afweegt. Hij houdt zijn toehoorders, dus ook ons hier bijeen, voor wat men moet opbrengen als men de weg gaat waarop Hij is voorgegaan.

En precies dit lijkt nogal eens in strijd te zijn met wat mensen als een onvervreemdbaar recht beschouwen : autonoom in het leven staan, er zelf over kunnen beschikken en beslissen.

 

Zo’n zelf beschikkende houding staat in schril contrast staat met het fundament van het christelijk geloof, van elk Godsgeloof. Dat fundament ligt in de diepe overtuiging dat het leven mensen in handen wordt gegeven als de gave Gods bij uitstek. Zich christen noemen, zich tot Jezus bekennen is dan ook op  de eerste plaats : omgaan met het leven als met een geschenk van God.

Wie leerling van Jezus wil zijn gaat in op de uitnodiging om dit geschenk dankbaar, zoals het door God bedoeld is, te aanvaarden.  Dat betekent tegelijk dat deze levensgave een opgave inhoudt, een levenstaak, zeg maar een christelijk levensproject. En wie eerlijk voor zulk project kiest, ontkomt niet aan de opgave een en ander in het leven los te laten. Het fundament waarop aan het leven wordt gebouwd is dan niet de zelfverzekerdheid maar het diepe vertrouwen in het leven, het vertrouwen in God, oorsprong en einddoel van al wat bestaat.

Het moge ons een troost zijn te weten dat de evangelietekst spreekt over leerling-zijn, dat hij dus gericht is tot mensen die te leren hebben, te groeien, te vorderen, vooruit te gaan, wetend dat het eindpunt nog niet is bereikt en slechts kan bereikt worden aan de allerlaatste streep waar men deel krijgt aan de volheid van het Leven. Het evangelie van het leerling-zijn is er een van waakzaamheid en bedachtzaamheid, een van vertrouwen en van dankbaarheid om het geschenk van het leven.

 

 

 

 

 

 

 Beluister de

 jubileumhymne

 

 

 

 

 

Jean Mossoux 

 

 

 

 

De Dominicaanse gemeenschap in Knokke

Sint-Dominicushuis | Sparrendreef 91 | 8300 Knokke-Heist

T 050 60 24 55 | E Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.IBAN BE36 7380 1199 5181 | BIC KREDBEBB