Mogen ze één zijn, Vader.

Wat na mij? Wat zal er gebeuren als ik er niet meer ben? Een vraag die ouders zich stellen als het uur van afscheid gekomen is, een zorg die hen bezig houdt wanneer sterven naderbij komt. Mensen die in God geloven, vertrouwen Hem in hun gebed hun zorgen toe.

Het is wat ook Jezus doet wanneer hij beseft dat zijn uur gekomen is. De nacht voor zijn lijden en dood neemt hij een laatste maaltijd met een kleine groep getrouwen in een huis in Jerusalem. Er heerst twijfel en onzekerheid. De toestand is gespannen. De religieuze leiders zoeken Jezus. Ze hebben besloten hem uit de weg te ruimen want hij loopt hen voor de voeten. Ze zijn bang dat hij het volk rond zich weet te verzamelen, dat hij onrust zal veroorzaken, dat het tot een opstand tegen de Romeinse bezetter zal komen en dat het joodse volk nog meer vernederingen zal moeten ondergaan en van zijn vrijheid zal beroofd worden. Redenen genoeg om hun besluit te staven. De voornaamste religieuze leider, de hogepriester Kaifas, had het al voorzegt: "Het is beter voor u dat één man sterft voor het volk dan dat het hele volk ten onder gaat". Kaifas kon niet vermoeden hoe waar zijn uitsprak zou zijn. Want Jezus is waarlijk voor het joodse volk gestorven, voor alle mensen is hij gestorven, om hen met God te verzoenen. Dit is de zin van zijn gruwelijke dood, de reden waarom hij onder ons heeft geleefd en gestorven is.

Oog in oog met zijn dood heeft Jezus het over het diepste wat hem persoonlijk beroerd. Hij is niet allereerst met zichzelf bekommerd maar maakt zich ongerust over de anderen. Dit blijkt uit het lange gebed waarvan het evangelie wel een heel kort fragment is. Het is het langste gebed dat wij van Jezus hebben. Het laat ons zien wat Jezus ten zeerste ter harte gaat.

Waarvoor bidt Jezus? Vooreerst voor zijn apostelen aan wie hij vaarwel zegt. Hij heeft hen zijn zending toevertrouwd. Nu moeten ze zijn zending verder zetten, zijn verhaal verder vertellen. Maar hij bidt niet alleen voor zijn apostelen. Hij bidt voor allen - ook voor ons - die zijn Woord in zich hebben opgenomen en in hem geloven. 

In zijn laatste uren van zijn leven heeft Jezus gebeden voor allen die ooit, in de volgende eeuwen, in hem zullen geloven. Voor ons allen heeft hij gebeden, voor hen van wie wij het geloof hebben gekregen en ook voor hen die het geloof verder doorgeven.

Wat vraagt Jezus in dit beslissend uur aan God die hij zijn Vader noemt? Op de eerste plaats vraagt hij met aandrang dat allen één mogen zijn.

Dit is vaak ook de grootste zorg en de innigste wens van ouders in het uur van hun dood. Dat de kinderen één mogen blijven.

In bewogen termen richt Jezus zich rechtstreeks tot zijn Vader en smeekt Hem dat allen één mogen blijven zoals hijzelf en de Vader één zijn. Zoals Gij mij hebt liefgehad voor de grondlegging van de wereld, zegt Jezus, en zoals wij van elkaar doordrongen zijn, zo ook moeten mijn leerlingen zich van U en Mij doordrongen weten om elkaar op hun beurt volkomen lief te hebben. Alleen dan zal de wereld in staat zijn te geloven dat Gij Mij gezonden hebt. De solidariteit van de leerlingen, hun verbondenheid, hun éénheid van hart en geest is de noodzakelijke voorwaarde om mensen te overtuigen van Jezus' zending van Godswege.  In de laatste uren van zijn bestaan was dat Jezus' hoofdbekommernis: dat allen één zijn!

Achter dit krachtig gebed schuilt de zorg voor de toekomst. vermoedde Jezus toen reeds dat wie in de toekomst in Hem zouden geloven, het dikwijls onderling oneens zouden zijn en verdeeld? Het blijft een voortdurende bedreiging voor de christelijke gemeenschap. Het is goed om weten dat Jezus heeft gebeden opdat wij allen één zouden zijn en van elkander houden zoals Hij en zijn Vader één zijn in dezelfde liefde.  Durven we deze uitdaging aan om Jezus' krachtige oproep tot eenheid  in onze kerkgemeenschap waar te maken?  Bidden we in deze week naar Pinksteren toe om Jezus' Geest.

fr. Stef.

Met dank aan Mg Schönborn.

 

 

 

 

 Beluister de

 jubileumhymne

 

 

 

 

 

Jean Mossoux 

 

 

 

 

De Dominicaanse gemeenschap in Knokke

Sint-Dominicushuis | Sparrendreef 91 | 8300 Knokke-Heist

T 050 60 24 55 | E Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.IBAN BE36 7380 1199 5181 | BIC KREDBEBB