5° Paaszondag . C.

Apoc. 21, 1 - 5a.
Joh. 13, 31 - 33a. 34 - 35.

Terecht wordt in de  christelijke traditie de vierde evangelist, Johannes, “de theoloog” genoemd. Hij heeft op een meditatieve manier zijn evangelie verwoordt zonder aan de boodschap van de andere evangelisten iets te veranderen. Hij wist de kernelementen van Jezus’ spreken en handelen theologisch te overwegen en ze ook zo in zijn geschriften weer te geven. Daarom laat het Johannesevangelie  zich lezen als theologische reflectie bij de woorden en daden van Jezus. Als geliefde leerling en bevoorrecht getuige is hij dan ook de aangewezen persoon om ons te gidsen naar de essentie van de blijde boodschap. Met de twee gelezen fragmenten uit zijn geschriften - uit het boek der Openbaring en uit zijn evangelie - geeft Johannes ons daar een aanzet voor.

“ Zie, Ik maak alles nieuw “ en “ Een nieuw gebod geef Ik u “ . Door het eigen breekbaar, gehavend en onvolkomen bestaan blijft heel dikwijls versluierd waarin dit nieuwe eigenlijk bestaat. Johannes neemt ons mee naar de plaats waar de verwezenlijking van dat nieuwe zich voltrekt. Daar wil hij ons doen inzien wat van begin af aan Gods bedoeling is geweest : God wilde zich in onverbreekbare trouw met de mens verbinden. Maar, al te vaak, gaat menselijke ontrouw aan die goddelijke bedoeling voorbij. Het visioen van het boek der Openbaring roept het beeld op van een nieuwe samenleving van herboren mensen die eindelijk worden waartoe zij ten diepste bedoeld zijn : kinderen van God.

Iets gelijkaardigs hoorden wij in de evangelielezing, een fragment uit Jezus’ afscheidsrede. Die geeft Jezus’ woorden bij het laatste avondmaal weer die we zijn geestelijk testament kunnen noemen. Daardoor worden deze, door Johannes opgetekende woorden, nog indringender.

In onze eigen kleinmenselijke dagdagelijkse realiteit blijven te dikwijls de meest indringende woorden ongehoord. De beperktheid van ons menselijk willen en kunnen breken zelfs de meest verheven woorden stuk. Zo verdwijnt ook uit Johannes’ woorden omtrent het nieuwe gebod de radicaliteit. 

Hij noemt het nieuw omdat het moet worden verstaan naar het nieuwe en unieke model, Jezus zelf.

“ Zoals Ik u heb liefgehad, zo moet ook gij elkaar liefhebben.”

Dit is geen elfde gebod dat aan de tien woorden van de Sinaï wordt toegevoegd.  Het unieke ervan is dat deze woorden de andere geboden samenvat, inkleurt en overstijgt. Het was Jezus er om te doen vanuit zijn eigen Godsbeleving dit gebod te radicaliseren. 

Het totaal nieuwe en revolutionaire van Jezus’ woorden zijn de intensiteit en de intentionaliteit, de kwaliteit en de totaliteit waarmee het gebod van de broederliefde dient te worden nageleefd. Dan blijft dit gebod niet zo maar een ethische leefregel tussen vele andere maar wordt het mandatum van de caritas een levensprincipe. En dat draagt bij aan de realisatie van de nieuwe aarde waar God woont bij de mensen. In een wereld die op talloze plaatsen raast als de branding van de zee daagt dit nieuwe gebod alle gelovigen, van welke confessie ook, uit om Gods bedoeling met de mens te respecteren en vooral te helpen realiseren.

De keerzijde van Gods onvoorwaardelijke trouw en zijn bedoeling met de mens is onze daadwerkelijke beleving van de onderlinge caritas.  Zo zullen wij zijn volk zijn en Hij zal onze God zijn.

H. Van Tulder o.p.

 

 

 

 

 

 Beluister de

 jubileumhymne

 

 

 

 

 

Jean Mossoux 

 

 

 

 

De Dominicaanse gemeenschap in Knokke

Sint-Dominicushuis | Sparrendreef 91 | 8300 Knokke-Heist

T 050 60 24 55 | E Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.IBAN BE36 7380 1199 5181 | BIC KREDBEBB