Luisteren naar 'de stem'.

Vanouds is de vierde zondag in de Paastijd gekend als de zondag van de Goede Herder. Toen de eerste christengemeente in de catacomben samenkwamen om er eucharistie te vieren, kozen ze het beeld van de goede herder om Christus voor te stellen, een jonge herder met het verloren schaap op zijn schouders, of juister: met het teruggevonden schaap op zijn schouders. Wilden de eerste christenen de verrezen Heer vieren, dan moest dit op een verborgen plek gebeuren.

De Kerk is niet langer ondergronds. In onze streken heeft ze zelfs een prominente plaats in onze straatbeeld. Toch worden onze kerken niet druk bezocht, ofschoon wij ons niet langer hoeven te verstoppen, noch gevaar lopen voor ons leven wanneer wij de verrezen Heer vieren. Dit is echter niet overal zo in de wereld. In bepaalde landen is het genoeg dat iemand een kruisje draagt om in de gevangenis te belanden of zelfs ter dood te worden veroordeeld. Vele eeuwen christelijke beschaving heeft ons deze zin voor gevaar omwille van ons geloof doen verliezen, wat nochtans het lot van vele christenen blijft.  

Bij de lezing uit het boek Openbaring kan je denken dat dit helemaal onze zorg niet meer is. Als we over beproevingen spreken denken we eerder aan onze persoonlijke problemen, problemen met de gezondheid, problemen op het werk of in de familie. Al kan het ons soms wel overkomen dat wij gemeden worden of belachelijk gemaakt omdat we durven uitkomen voor ons geloof.

De verleiding is groot om ons in te beelden dat het mogelijk is een rustig en vreedzaam christelijk leven te leiden zonder grote risico's. Maar dit is dan zonder God gerekend die ons comfortabel leven overhoop gooit. Of we het willen of niet, een rustig christelijk geloof met onwrikbare zeker-heden  bestaat inderdaad niet. Het geloof veronderstelt altijd een ontworteling, een zoektocht die ons de platgetreden paden doet verlaten. Gisteren gaf Paus Franciscus ons daar een opmerkelijk voorbeeld van bij zijn bezoek aan het eiland Lesbos.

Dit is wat het evangelie ons laat aanvoelen. Een "stem" roept. het gaat er niet enkel om de stem te horen, het gaat er hem vooral om naar de stem te luisteren! Deze "stem" veronderstelt : op stap gaan, vertrekken, loslaten, soms zelfs zich losrukken. "Mijn schapen luisteren naar mijn stem en ik ken ze en ze volgen mij" zegt Jezus. Ons geloof is geen statisch instemmen met dogma's, met  onveranderlijke waarheden, noch een manier van leven en denken waar elke vraagstelling verboden zou zijn. Integendeel! Ons geloof is een op stap gaan, een weg volgen. En deze weg is een weg van vreugde en vrijheid. Daarvan getuigt Jezus, daarvan getuigen de apostelen die het aangedurfd hebben Jezus te volgen, daarvan getuigt ook onze Paus Franciscus. Jezus roept ons op tot vreugde en vrijheid!

Maar er zijn in ons leven zoveel zaken die ons beletten ons over te geven aan deze vreugde van God. Er is in ons leven zo veel logheid, er zijn zovele verlokkingen die ons gevangen houden en erin slagen ons te sluiten voor de vreugde  van God. Wij zijn er ons ergens wel van bewust. We weten maar al te goed wat  wij echt nodig hebben: "bronnen van levend water", waar de "Goede Herder" ons naartoe wil leiden. Om deze weg van vreugde en vrijheid te gaan, hebben we gidsen nodig 'pastores', herders die erin geloven en het risico durven nemen Jezus te volgen en ons meetrekken in hun navolging, in het navolgen van Jezus.

Daarom nodigt de Kerk ons vandaag uit te bidden voor roepingen. Indien we waarlijk overtuigd zijn dat dit geluk dat God ons aanbiedt, het enige is dat de moeite waard is, dan zal Hij ons overvloedig zegenen met geroepenen die het aandurven alles achter te laten om Jezus te volgen, ten einde toe. Zijn we werkelijk dorstig naar dit levende water zoals de Samaritaanse vrouw?  Waar dorsten wij naar? 

De vraag is tot elk van ons gericht.

fr. Stef.

  • Met dank aan Dom Guillaume

 

 

 

 

 Beluister de

 jubileumhymne

 

 

 

 

 

Jean Mossoux 

 

 

 

 

De Dominicaanse gemeenschap in Knokke

Sint-Dominicushuis | Sparrendreef 91 | 8300 Knokke-Heist

T 050 60 24 55 | E Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.IBAN BE36 7380 1199 5181 | BIC KREDBEBB