Pasen.

Er zit een barst in ons gemoed en wij kijken in een mist van droefenis om wat zovelen bij de aanslagen in Brussel en Zaventem is overkomen. De pijn en de ontreddering om die harde, rauwe realiteit zijn nu als gebroken stapstenen op de weg van het leven. Laten wij voorbij deze woorden de vele getroffen gezinnen en families enkele ogenblikken - in onmacht en stilte - nabij zijn.

Het gebeurde destijds aan Jezus’ leerlingen : zij werden boven vertwijfeling en vrees  uitgetild. Uit de mist van kille onmacht klonk in de stilte van de opstanding een woord dat hen optilde en deed verder gaan. Nieuw licht boorde zich met onvermoede kracht door de wanden van de donkerste nacht. 

En dat licht is de centrale boodschap van deze avond/morgen : ”Christus is verrezen.” De evangelies zeggen niets over het hoe van Jezus’ verrijzenis. Wij horen wel over wat er met Jezus’ volgelingen, mannen en vrouwen, gebeurt. Het is een verhaal waarin de ervaring van onwankelbaar gelovig vertrouwen van de leerlingen centraal staat.

Maar altijd weer werd - de eeuwen door - bij deze ervaring de vraag gesteld : “Was dit werkelijkheid of wensdroom?” Of nog : “ Kunnen wij met ons redelijk, rationeel denken de realiteit van de  verrijzenis op het spoor komen?”

Wie het rationeel denken het laatste woord geeft wil het leven in zijn totaliteit  vatten en begrijpen. Wie enkel strikt redelijk denkt acht alles wat het leven overstijgt  als onbestaande. Voor Jezus’ leerlingen was de verrijzenis volgens de evangelies zonder enige twijfel een reële ervaring. Want hoewel alles voorbij leek, de uiteengeslagen  leerlingen gaan zich naderhand hergroeperen en zij weten zij zich bevestigd in hun geloof. Zij ervaren Jezus levend nabij als de effectieve kracht die hen doet getuigen : “De Heer is waarlijk opgestaan.” En dit getuigenis is het hart, het kernstuk geworden van wat wij christenen belijden : er is leven over de dood heen; alle verwoestende, neerhalende krachten moeten wijken voor het onoverwinnelijk licht “Christus, de verrezen Heer”. Verrijzenisgelovigen mogen het als een bevrijding ervaren zich te kunnen ontdoen van de dwangidee dat met het verstand, de ratio alles in het leven te begrijpen en te maken is. Even rationeel als gelovig aanvaarden wij, christengelovigen,  dat de volle realiteit van de belijdenis “Hij is verrezen” ons overstijgt. Gelovig vertrouwen doet ons vandaag zingen : “ De Heer is waarlijk opgestaan. Zoek Hem bij de doden niet. Maar zingt mee het hoogste nieuwe lied.” Wij zingen en spreken op verhoogde toon over wat het verstand te boven gaat. Zo mag men Pasen het feest van de hoop noemen.

Pasen is het vertrouwen vieren in de levende Heer in ons midden. Van dit vertrouwen getuigt ook de vlam van de Paaskaars. De grenzen van het leven, nooit helemaal op te heffen, krijgen in het licht van de brandende Paaskaars een totaal nieuw perspectief. Door “het licht dat ons aanstoot in de morgen” (Oosterhuis) breekt zich niettegenstaande onze afhankelijkheid in het leven, het kwaad waarop wij stoten en de onverbiddelijk- heid van de dood, een nieuwe toekomst baan. De kleine, aarzelende vlam van de Paaskaars zegt ons op deze avond/dag aan : “ Alleen licht kan duister verslaan want het laatste woord is niet aan wat het leven afbreekt, vernietigt of neerhaalt maar aan God die door Jezus de hoop op nieuw leven in ons hart verankerd heeft.”

Waar wij voor elkaar en in onze wereld deze hoop levend houden en metterdaad bouwen aan broederlijkheid en solidariteit daar is de verrezen Heer in ons midden.

Zalig Pasen.

Bonne fête de Paques.

Frohes Osternfest.

H. Van Tulder o.p.

 

 

 

 

 

 Beluister de

 jubileumhymne

 

 

 

 

 

Jean Mossoux 

 

 

 

 

De Dominicaanse gemeenschap in Knokke

Sint-Dominicushuis | Sparrendreef 91 | 8300 Knokke-Heist

T 050 60 24 55 | E Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.IBAN BE36 7380 1199 5181 | BIC KREDBEBB