3de zondag van het jaar C

We hebben vandaag het begin gelezen van het Evangelie volgens Lukas en ik moet toegeven dat ik het een beetje vervelend vind.
Hij schrijft : « Reeds velen hebben getracht de gebeurtenissen te verhalen
die onder ons hebben plaats gevonden.»
Wat is er aan de hand ?
Zal Lukas ons over de devaluatie van de munt spreken
of over de val van de regering ?
De stijl is een beetje zoals die van een wetvoorstel of een overlijdensbericht. Het gaat toch over de blijde boodschap.
Lukas zou op de tafel moeten springen en luid roepen :
« Jezus is verrezen. Hij was dood. Hij lééft nù …
en wij zijn uitgenodigd zijn eeuwig leven te delen. »
Maar nee ! Lukas blijft rustig.
Hij kijkt naar zijn papiertjes en schrijft dat hij heeft gewerkt
« aan de hand van de overlevering van de oorsprongelijke ooggetuigen ».
Hij heeft dus wetenschappelijk gewerkt,
zoals voor een examen aan de universiteit.
Hij heeft besloten alles « ordelijk op schrift te stellen. »
Welnu, als hij zo redelijk heeft gewerkt
is het omdat hij twee gevaren wilde vermijden.

Het eerste gevaar is het gevaar van de fantasie.
In de tijd van Lukas -zoals nu trouwens –
zijn de meeste mensen ervan overtuigd
dat het geloof een vergissing is,
dat het Evangelie een verhaal voor kinderen is,
en dat het gebed een zaak is voor oude vrouwen.
Lukas wilde echter bewijzen dat er werkelijk iets gebeurd is.
Namelijk : Iemand heeft midden onder ons geleefd.
Hij is gestorven en is nu verrezen.
Dat gaat in tegen elk gezond verstand,
zoals er ook veel andere gebeurtenissen ingaan tegen elk gezond verstand, bijvoorbeeld : dat iemand mij lief heeft ;
dat iemand mij zijn vertrouwen schenkt
en naar mij luistert.
Dat is tamelijk verrassend
en wij hebben allemaal tekens nodig die ons dit bewijzen.
Welnu, Jezus heeft ons zijn leven gegeven
en dit is nu juist het bewijs van zijn liefde en zijn vertrouwen

Maar is dat alles geen fantasie ?
En dit is het gevaar dat Lukas vermeiden wil.
Wij staan altijd in het gevaar
een god te scheppen die ons zou troosten, ondersteunen
en de weg voor ons klaarmaken.
Maar Lukas heeft nauwkeurig
de « oorsponkelijke ooggetuigen » gehoord en gelezen.
Hij wil de werkelijke God ontdekken,
niet het soort God die zou beantwoorden aan onze wensen en onze fantasie.
Een dergelijke God zou uiteindelijk een pop zijn
die volgens onze grillen zou moeten leven.
Maar God is God en wij kunnen daar niets aan veranderen.
Wij kunnen God niet veranderen, naar ons idee.
God is God en wij moeten hem ontdekken zoals Hij is.
Gelukkig blijft er ons een zekerheid:
God heeft ons zijn liefde geschonken
en als bewijs daarvan heeft Hij ons Zijn Zoon gezonden.
En het evangelie is het verhaal van die gebeurtenisssen
die haaks staan op ons gezond verstand.
Het is niet nodig om op de tafel te springen
en luid te schreeuwen : God is liefde.
Het is beter Hem daarvoor te danken
en onze medemensen dezelfde liefde te geven
en hetzelfde vertrouwen dat wij hebben gekregen.

Philippe Henne