Preek 30 december 2018

De feesten rond Kerstmis willen ons duidelijk maken hoe bijzonder Jezus is. Vandaag op het feest van
de Heilige Familie, schetst het evangelieverhaal ons de terugvinding van Jezus in de tempel. Het is
een heel herkenbaar verhaal over hoe je elkaar kan kwijt raken in de drukte. De ouders onder ons
zullen zich wel de angst kunnen voorstellen die Maria moet gehad hebben. Lucas vertelt dit verhaal
om ons duidelijk te maken hoe je kunt voorkomen dat je elkaar kwijt raakt in het leven.

Onlangs riep paus Franciscus gehuwden op om nooit te vergeten regelmatig drie dingen tegen elkaar
en tegen God te zeggen, namelijk ‘sorry’, ‘alsjeblieft’ en ‘dankjewel’.

Wie dit gemeend blijft zeggen tegen de ander en tegen God kan blijven groeien in de liefde. Want
wie ‘dankjewel’ zegt is zich ervan bewust dat hij of zij geluk heeft met de ander. Hij erkent dat hem
veel geschonken wordt door de ander en door God. Wie ‘alsjeblieft’ zegt maak duidelijk stapjes te
willen blijven zetten en zich te willen inspannen om te blijven groeien in de liefde en als mens. Maar
aan de andere kant kan ‘alsjeblieft ‘ ook een vraag insluiten. Het is je kwetsbaar opstellen en
bekennen dat je elkaar en God nodig hebt. En wie tenslotte een welgemeend ‘sorry ‘ kan blijven
zeggen is zich bewust van de eigen zwakke kanten en wil blijven zoeken hoe het anders kan. Deze
oproep van paus Franciscus kunnen we uitbreiden naar het gehele gezin.

Zolang mensen welgemeend ‘sorry’,’ alsjeblieft’ en ‘dankjewel’ blijven zeggen kan Gods liefde terug
zichtbaar worden in het leven van de mensen.

P. Dries o.p.