Homilie – Vijfde paaszondag B

 
Inleiding
 
Ze zijn daar weer...de zogenaamde ‘ijsheiligen’: het ene jaar al wat vroeger dan anders.  Het waren echt kille dagen. Echt niet aangenaam voor wie een lente-vakantie had gepland. Maar vooral zorgwekkend en gevaarlijk voor wie aan tuinbouw doet of akkers bewerkt. Het klimaat kan een echte spelbreker zijn. In één nacht kan alle arbeid en alle inspanning vernield zijn.  En wat dan met de 5uitgestrekte wijnvelden in Zuid Frankrijk of Noord Italië. Wellicht is er geen cultuur die zo delicaat is en uiterst gevoelig voor het klimaat. De wijnboer moet er enorm veel voor doen. Het puntje waar de rank vastzit aan de stam, is toch zo teer en kwetsbaar. Het is het vitale punt aar het hele groeiproces van afhangt.
En nu staat Jezus daar  en Hij spreekt over een goddelijke wijngaard, over zijn hemelse Vader als de wijngaardenier, Hij noemt zichzelf de wijnstok en noemt ons de ranken aan de stam.
 
1. De Wijngaardenier.
De helse wijngaardenier deed er alles aan opdat zijn wijngaard overvloedig vrucht zou dragen.  We kunnen hier denken aan een  mooie zinsnede uit psalm 79. De psalmist zgt er: ‘Gij hebt de grond voor hem klaar gemaakt. Daar schoot hij wortel en breidde zich uit....  Hij strekte zijn ranken uit tot de zee, tot de rivier zijn loten’.  En in een van de klaagliederen dat vaak gezongen wordt bij de kruishulde op Goede Vrijdag laat de profeet God zelf aan het woord als volgt: ‘Wat had Ik voor u nog meer moeten doen, en dat Ik niet gedaan heb ? Ik zelf heb u geplant als mijn schoonste wijnstok’.  Zo is God voor ons. ’.  Het doet ons denken een een vader of moeder in een gezin waar een van de kinderen een verkeerde richting is uitgegaan, en waar hij of zij kan zeggen: ‘Toch heb ik er werkelijk alles voor gedaan wat ik maar kon’.
 
2. De Wijnstok
Waar is dat puntje waar wij als levende ranken geënt zijn op de wijnstok ? Hier gaat het uiteraard over de Christus. Terecht zingen wij: ‘Zo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij zijn eengeboren Zoon heeft gezonden opdat wij allen zouden leven’ (vgl. 1 Joh.4 en Z.J.548). In Jezus en voornamelijk in zijn kruislijden is zichtbaar en tastbaar geworden hoezeer God ons liefheeft. In een acclamatie zingen wij vaak: ‘Christus is in ons de bron, murmelend en zingend: Kom naar de Vader’ en de grote Vlaamse mysticus Jan Ruusbroec formuleerde dezelfde gedachte waar hij schreef:  ‘Je graaft de bedding uit, maar het water stroomt niet omdat de bron verstopt is, en men merkt het niet eens’.
 
3. De ranken
Alleen verbonden met de wijnstok kunnen de ranken vruchten dragen.  Te veel tijdgenoten in onze hedendaagse samenleving laten zich nog wel christenen noemen, ze duimen ook voor bepaalde christelijke waarden, maar hun christelijk geloof lijkt eerder een ideologie dan een praktijk.  Zij verwaarlozen hun geloof voortdurend te voeden met het woord Gods en te sterken met de tekenen van heil die de Heer ons aanbiedt. De bron is verstopt. Echte christenen vieren zondag na zondag eucharistie. Daar wordt het ene Brood gebroken en gedeeld onder de velen en daar kunnen allen hun geestelijke dorst laven aan de ene beker. Communiceren aan Christus betekent immers tegelijkertijd  ‘communio’ met alle mensen.
 
4. Rijke vruchten
De verbondenheid met Christus resulteert in een verbondenheid met alle mensen.  Je kan geen mens meer onverschillig voorbijgaan. Elkeen – van welke huidskleur, cultuur  religie of overtuiging ook - kan mijn broer of zus worden.  Liefhebben , niet zo maar met woorden of leuzen, maar met concrete daden, dat moet onze maatstaf zijn, aldus de Apostel in de liturgie van deze zondag (vgl. 1 Joh.3,18). Het is onze enige opdracht en het is ook de enige voorwaarde om mee te bouwen aan een gemeenschap rond de verrezen Heer, een Kerk die vrede sticht en vrede geniet, die almaar talrijker wordt en bezield door Gods Geest.
 
Op de achtergrond van de liturgie van deze zondag schreef  de dichteres Adelheid ooit volgend gedicht :
 
Wij zijn de druppels van één stroom,
wij zijn de takken van één boom
en Gij beweegt ons leven.
Uw zachte vriendelijke kracht
die ons van ver te zamen bracht,
bewerkt in ons vertrouwen.
Houd ons bijeen, maak ons uw Kerk,
voltooi in ons uw eigen werk.
 
Het Zoute – Knokke, 22.04.2018
Peter D’Haese

 

 

 

 

 Beluister de

 jubileumhymne

 

 

 

 

 

Jean Mossoux 

 

 

 

 

De Dominicaanse gemeenschap in Knokke

Sint-Dominicushuis | Sparrendreef 91 | 8300 Knokke-Heist

T 050 60 24 55 | E Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.IBAN BE36 7380 1199 5181 | BIC KREDBEBB