Pasen 2018

“ Wir setzen uns mit Tränen nieder und rufen : Ruhe sanfte, sanfte Ruh.”
“ In tranen zitten wij neer en roepen U toe : rust in vrede, rust zacht”.
Het zijn de slotwoorden aan het einde van Bach’s onsterfelijke Matthäus-passion.
Een slot in mineur maar muzikaal heel sterk. De Matthäuspassion eindigt bij het graf, bij de dood. Misschien zegt zulk einde iets over het gevoel dat bij nogal wat tijdgenoten overheerst : het gevoel te leven zonder zingevend perspectief, het gevoel ook dat God ver weg of afwezig is of dat men van Hem is losgeraakt.
Als wij hier deze Paasdag samenkomen is het omdat wij niet kunnen en niet willen geloven in het failliet van het menselijk leven dat zou eindigen in een grote leegte. Een failliet dat zelfs dieper reikt dan de teruggang van het christelijk geloven in West-Europa.
Als christenen mogen wij geloven in het beloftevol perspectief van een nieuwe schepping die ons wenkt over de dood heen. Daarom klinken, na drie dagen stilte rond het verraad en de kruisdood van Jezus, vocale juichtonen die aangeven dat er na het “ Ruhe sanfte, sanfte Ruh “ een doorstart is over de grens van de dood heen.
Veelgehoord is vandaag de dag de opmerking dat het met onze wereld niet goed gaat. Daarom zetten mensen zich in tranen neer, ontredderd en verslagen. Talrijk zijn de toestanden en feiten die mensonwaardig en zelfs dodend zijn. Daarin manifesteert zich de actualiteit van Jezus’ lijden en kruisdood : in de ontelbaren die in sloppenwijken leven, in de slachtoffers van de criminele praktijken van de menshandel, van de gedwongen prostitutie en drugshandel, in zij die in het Midden Oosten schreeuwen om vrede, in de velen die leven in de conflicthaarden van onze wereld, ja tot in het eigen persoonlijke leven toe. We mogen de ogen niet sluiten voor het kruis dat zovelen op de schouders wordt gelegd.
Wie Pasen viert gelooft dat de harde, naakte feiten niet het laatste woord mogen hebben. Pasen nodigt uit naar “boven” te kijken. Daarmee is bedoeld “boven onszelf uit”. Laten we kijken naar het grensgebied tussen tijd en eeuwigheid … niet om het lijden of de dood te ontkennen maar omdat het verrijzenisverhaal  het leven span-, veer- en draagkracht geeft.
In het Paasevangelie horen we mensen vanuit hun ervaring getuigen dat door Jezus’ dood en verrijzenis de wereld van de vaststelbare, verifieerbare feiten wordt doorbroken. Daarin is een kracht van Godswege werkzaam die mensen ertoe kan brengen te vertrouwen op de nieuwe Geest die zich in Jezus’ opstaan uit de dood heeft gemanifesteerd. Die Geest wordt Heilige Geest, in het Latijn “Spiritus” genoemd. Bij uitbreiding kan men van “spirit” spreken.
Spirit is geen “Sanfte Ruhe” maar hij bemoedigt, doet hopen en schenkt de kracht te zien doorheen de nevel van de grijze , grauwe levenservaringen. Die spirit wil bezielen en ertoe aanzetten zó te leven dat de soms harde feiten en realiteiten in het leven worden omgebogen zodat mensen zich kunnen oprichten en opstaan uit hun diepste pijn.
De Geest, de spirit van Jezus is de goddelijke doorstart na het failliet van zijn smadelijke  dood. Pasen doet ons delen in die Geest die een weerwoord is tegen elke vorm van zwartkijken, ongeloof, onverschilligheid of cynisme.
De verrijzenis van Jezus waarin de Geest van God werkzaam was moet ons tot gedreven mensen maken. Gedreven om -bezield door de Geest- de harde feiten en realiteiten van het leven te overstijgen en de brug tussen aarde en hemel niet uit het oog te verliezen.
Daarom mag op Pasen na het “Ruhe sanfte, sanfte Ruh” het levenskrachtige en jubelende Alleluia klinken.
- Pasen is een stimulans en een bron van hoop.
Aan die bron mogen wij ons laven.
Gezegend Paasfeest.
- De la Pâques du Christ jaillit notre espérance, notre espoir.
Vous tous, approchez-vous de cette source.
Joyeuse fête de Pâques.
- Ostern ist die Quelle unserer Hoffnung.
Lasset uns mit und für einander diese Quelle schützen.
Frohes Osternfest.
P. Herman.

 

 

 

 

 Beluister de

 jubileumhymne

 

 

 

 

 

Jean Mossoux 

 

 

 

 

De Dominicaanse gemeenschap in Knokke

Sint-Dominicushuis | Sparrendreef 91 | 8300 Knokke-Heist

T 050 60 24 55 | E Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.IBAN BE36 7380 1199 5181 | BIC KREDBEBB