Preek 2e Vastenzondag 

Marcus. 9, 2-10/
Romeinen 8, 31b-34

Op de tweede zondag van de Vasten lezen wij het evangelieverhaal van de gedaanteverandering van Jezus op de berg Tabor.

Dit verhaal is misschien geen weergave van gebeurtenissen, maar het is wel monumentaal geloofsverhaal .Volgens de eminente Bijbel exegeet , en groot kenner van het Marcus evangelie  ( promoveerde 1978 op mc ev) Benoit Standaert benedictijn... is dit stukje evangelie één van de meest ongewone en indrukwekkendste verhalen over Jezus die Marcus ons overgeleverd heeft.  "Het staat centraal in zijn compositie.  Hij verbindt het zowel met de wederkomst van ‘de Mensenzoon in heerlijkheid van zijn Vader, ' als met de Verrijzenis !

Ik wil, samen met u, een poging doen, om de moeilijke tekst over "transfiguratie/ gedaanteverandering " beter te begrijpen , en op zoek te gaan naar de betekenis voor ons gelovigen vandaag..

In de bijbel komt een berg dikwijls voor...De berg heeft een symboliek! Het is een plaats om omhoog te gaan, te klimmen, niet alleen fysiek maar ook innerlijk. De berg, dat is dichter bij de wolken , bij de stilte...De berg biedt uitzicht over heel het panorama van de schepping, de berg doet reflecteren over je leven...En uitzicht biedt inzicht.. Op de berg kunnen we zuivere lucht inademen, we ervaren een soort kracht, een nieuw worden. De berg geeft ons een ervaring van ruimte....innerlijke ruimte. Als we bidden of contact willen met God, kunnen we die ruimte creëren .

We kunnen de 40-dagentijd beleven als een pelgrimstocht die we met Jezus gaan Vorige zondag   trokken we met Jezus door de woestijn , en vandaag tweede zondag gaan we de berg op . Een zware lange tocht kan een gedaanteverandering teweeg brengen bij een mens...fysiek en mentaal. Ons leven is eigenlijk een pelgrimstocht...met Jezus als gids

Jezus , staat in de traditie van zijn volk, en Mozes en Elia zijn de fundamenten  en steunpilaren daarvan  . Mat 5,17 schrijft "Ik ben niet gekomen om wet (Mozes) en profeten (Elia) op te heffen, maar om de vervulling te brengen"

In dit evangelie ontmoet Jezus die twee profeten, Mozes en Elia wiens leven ook helemaal veranderd is.

Mozes ontmoette God in het brandende braambos, op de berg Horeb, de berg van God,  en die ontmoeting veranderde hem helemaal. Hij leidde het volk weg uit de slavernij van Egypte naar het beloofde land. Enkele eeuwen later ontmoette ook Elia God op de berg Horeb, en ook hij onderging een gedaanteverandering. Elia was een geweldenaar  en een brutale man die  dacht dat God zich openbaarde in een zware storm, maar God was niet in de storm. Een openbaring die Elia zijn hele leven zou meedragen: God zit niet in geweld, maar wel in zachtheid en tederheid en liefde. Op de berg Tabor is God ook in Jezus .God wordt letterlijk stralend zichtbaar in Hem. En tot Petrus, Jacobus en Johannes zegt Hij: "Dit is mijn Zoon, de Welbeminde. Luister naar Hem."

Het is ook heel bijzonder  dat de drie leerlingen die met Jezus "zo in de wolken" waren op de Taborberg, precies dezelfde drie zijn , die Jezus ook zullen zien in zijn diepste ontluistering in de Hof van Olijven. Op de Tabor zagen ze Jezus in zijn stralende heerlijkheid, in de Hof van Olijven zullen ze Jezus zien als één hoop menselijke ellende.

Het is natuurlijk niet toevallig dat het dezelfde leerlingen zijn. Blijkbaar moesten ze door die gebeurtenis op de berg sterk genoeg zijn om de gebeurtenissen in de Hof van Olijven aan te kunnen.

De openbaring op de berg moedigt ons dus aan om onze roeping  te volgen..Jezus achterna gaan. Zoals tot de drie op de berg, zegt de Vader tot ons: "Luister naar hem." ( weet u... je hoort veel over God..maar luisteren we wel naar Hem? ...leren luisteren ! in een mensenleven leer je spreken op enkele jaren tijd...om echt te leren luisteren heb je je hele leven nodig.... )

Dit evangelie, en de 40 dagen tijd is een aansporing tot ons om het contact met de Schrift te verdiepen en om te luisteren daar, waar God tot ons spreekt.  Dit luisteren kan ons omvormen , veranderen.  Het transfigureert.  Het opent onze ogen om in het dal het licht te zien en om daar de Heer te ontmoeten in de gekwetste mens. Mag ik dit oud verhaal vertellen....

Een oude  man kwam op een dag bij een klooster en vertelde aan de monniken dat Jezus hen de volgende dag 's middags zou ontmoetten op de berg.  's Anderendaags haastten alle monniken zich naar de berg.  De jongste liepen voorop.  In hun haast kwamen ze langs een oude, zieke bedelaar die niet kon lopen.  "Waar gaan jullie zo haastig heen?" vroeg hij.  "Wij gaan kijken nar Jezus op de berg", zeiden ze.

"Laat mij hier niet zo liggen, help me", vroeg de bedelaar.  "We hebben geen tijd, man, anders komen we te laat voor Jezus!"  Als laatste kwam ook monnik Timo daarlangs. "Help me, neem me met je mee', bevroeg de bedelaar.  Timo aarzelde slechts even.  Toen nam hij de bedelaar op zijn  schouders en keerde terug naar zijn klooster om voor hem te zorgen.  De bedelaar woog zwaar, want de weg was lang en moeilijk.  In het klooster haalde Timo een kom met water en knielde neer voor de bedelaar om zijn voeten te wassen.  Toen hij opkeek, zag hij verwonderd dat de bedelaar het gezicht van Jezus had.  Het was Jezus! 

De andere monniken keerden ontgoocheld terug.  Er was 's middags op de berg niemand te zien geweest.  Timo was de enige die Jezus had "gezien".

Door goed te luisteren ...rondom jouw, daar kun je dus God zien, ontmoeten. Een revelatie moment..

Broeders en zusters, het evangelie van vandaag is voor ons opgetekend als een boodschap van troost en bemoediging. De evangelist van vandaag, Marcus, wil ons duidelijk maken dat wij in uren van duisternis en lijden naar Jezus Christus mogen kijken en dat wij mogen weten, dat God in zulke uren ook bij ons is om ons te sterken. Mag ik een misschien een eenvoudige vergelijking maken... Wie iedere dag bij voorbeeld een beetje Frans studeert krijgt langzaam aan steeds meer toegang tot de enorme schat van de Franse cultuur. Wie zich iedere dag tot God richt krijgt langzaam aan toegang tot de rijkdommen van God. ( zie de tweede lezing ROmeinen.. )

Blaise Pascal, was een buitengewoon begaafde Franse wis- en natuurkundige en een christelijk filosoof, die leefde in de 17e eeuw. Bij zijn dood vond zijn dienaar in de zoom van zijn mantel een klein stukje perkament. Dit moest voor hem wel een bijzondere betekenis hebben gehad. Want vele jaren lang had hij zich telkens de moeite getroost om dit stukje perkament uit zijn oude mantel te halen en het in een nieuwe mantel te naaien. Boven op het blad stond een kruis getekend en daaronder stond het volgende: "Het jaar van genade 1642, maandag 23 november, van ongeveer half elf tot ongeveer een half uur na middernacht:  vuur...de God van Abraham, Isaak en Jakob, niet de God van de filosofen en geleerden !Zekerheid, vreugde, vrede, de God van Jezus Christus. Hij wordt alleen gevonden op de weg, die het evangelie ons leert, vreugde, vreugde, vreugde! Mocht ik nooit van Hem gescheiden worden!" Deze tekst broeders en zusters beschrijft zulk een Thabormoment. Het is echt niet alleen Jezus Christus die zulk een mooi Thabormoment heeft beleefd. Alle mensen, die eerlijk en oprecht in hun leven op zoek zijn naar God zullen ooit eens zulk een mooi Thabormoment mogen beleven. We weten dus uit teksten in de Bijbel maar ook -  biografieën van bijzondere personen -, uit de geschiedenis maar ook uit getuigenissen op vandaag - dat het volhardend God zoeken een mens heel diep kan raken , ja tot in zijn lichamelijkheid tekent.  I

Dag Hammarskjold , politicus en diplomaat, en secretaris-generaal van de Verenigde Naties schrijft in zijn dagboek "Merkstenen"  een tekst over een bergtocht... maar eigenlijk over zijn pelgrimstocht

Vermoeid en eenzaam, Vermoeid , het hart doet zeer. Langs de rotsen sijpelt de dooi. De vingers zijn stom, de knieën trillen. Nu, nu is het ogenblik daar dat je niet mag loslaten. Anderen vinden rustplaatsen op hun weg , in de zon waar ze elkaar ontmoeten. Maar dit is jouw weg en het is nu, nu dat je niet mag falen. Schrei, als je kunt. Schrei maar klaag niet . De weg koos jou , en je moet dankbaar zijn....

 

Guido Verhaeghe

 

 

 

 

 

 Beluister de

 jubileumhymne

 

 

 

 

 

Jean Mossoux 

 

 

 

 

De Dominicaanse gemeenschap in Knokke

Sint-Dominicushuis | Sparrendreef 91 | 8300 Knokke-Heist

T 050 60 24 55 | E Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.IBAN BE36 7380 1199 5181 | BIC KREDBEBB