Zondag 31 december 2017

H. Familie. Gen. 15, 1 - 6. 21, 1 -3. Lc. 2; 22 – 40.

Broeders en zusters,

Wat is er zo speciaal aan Simeon en Hanna, dat zij als enigen begrijpen dat het kind dat voor hun ogen aan de Heer wordt toegewijd, heel bijzonder is? In de beschrijving die de evangelist van hen geeft klinkt immers niet echt iets uitzonderlijks door: Simeon wordt omschreven als een “rechtvaardige en vrome man, die de vertroosting van Israël verwachtte”, en Hanna als een vrouw die “altijd in de tempel was en God dag en nacht diende met vasten en bidden”. Deze beschrijvingen lijken eerder algemeen van aard te zijn, klassieke formuleringen van vroomheid, waardoor het risico bestaat dat we Simeon en Hanna herleiden tot ééndimensionale, bordkartonnen figuren.

En toch waren zij twee bijzondere mensen. Vooreerst omdat zij allebei dit kleine kind expliciet verbinden met de grote missie van de Messias, de Gezalfde. “Deze jongen zal velen in Israël ten val brengen of laten opstaan. Hij zal een omstreden teken zijn”, zo klinkt het bij Simeon. Of in de woorden van Hanna: dit is de jongen van wie we de bevrijding van Jeruzalem moeten verwachten. Een klein kind als de langverwachte verlosser van Israël, met alle religieuze en politieke connotaties van dien. Onmiddellijk na Kerst wordt dus vooruitgekeken naar lijden, dood en verrijzenis, de Goede Week en Pasen. Hoe komen zij hier nu al bij?

Deze vraag brengt mij bij een tweede punt. Lucas wil aangeven dat Simeon en Hanna diep religieuze mensen waren, die niet geloofden in een God die afstandelijk of afwezig blijft, maar in een God die werkzaam is in deze wereld en in ons leven. Onze God doet dit echter niet op een directe of rechtstreekse manier, maar wel op mysterievolle wijze, zoals dat dan heet. Niet met tromgeroffel komt Hij onder ons. Neen, hoe verheven en groots God ook is… in het kerstekind, klein en kwetsbaar, komt hij aan het licht. Van een mysterie gesproken.

Zo is God werkzaam in onze wereld en in onze levens. Dit vraagt van ons dat wij oog hebben voor de momenten waarop Zijn Genade doorbreekt in ons leven. Daarom is het ook niet toevallig dat Simeon en Hanna twee oude mensen zijn: slechts zelden verbetert het zicht van de mens met het ouder worden. Hier wordt echter een andere manier van zien bedoeld, die geworteld is in het geloof, in het hart. Dit gelovig perspectief wordt ook onderstreept in de eerste lezing: “door het geloof” gebeuren er wonderlijke dingen in het leven van de aartsvader en de aartsmoeder, Abraham en Sarah. Ook van hen vroeg dit echter om een nieuw hart om de genade toe te laten, om nieuwe ogen waarmee ze konden zien hoe God op genadige wijze werkzaam is in het leven. Het bijzondere aan Simeon en Hanna was dus dat zij die nieuwheid hebben toegelaten in hun leven, toen die zich aandiende in de figuur van het kindje Jezus. In dit kind is de nieuwheid van Christus voor ons aangebroken.

Door Christus schenkt God ons de nieuwheid waarmee wij op een andere manier in dit leven kunnen staan, een nieuwheid die ons kan bekeren, een nieuwheid die ons onze blik doet richten op Hem en op onze medemensen. Het is een nieuwheid zonder einde, omdat ze niet van onszelf, maar van God komt. Zo kan ook begrepen worden dat de dominicaanse theoloog Edward Schillebeeckx ooit zei dat “God ieder ogenblik nieuw is”, waarbij Schillebeeckx van de Nieuwheid een Godsnaam maakte.

Laten we tot slot dan ook al even kijken over de drempel van het nieuwe jaar, en een gebedsintentie vanuit dit evangelie tot de onze maken. Bidden wij in deze eucharistie en in de komende dagen en weken voor een nieuw hart en nieuwe ogen, om te zien hoe onze goede God werkzaam is in het leven: in een uitgestoken hand, in een warme blik, in een oprecht gebed, in gedeeld brood, in een onverwachte ontmoeting, in de geboorte van nieuw leven. Amen.

Anton Milh.

 

 

 

 

 

 Beluister de

 jubileumhymne

 

 

 

 

 

Jean Mossoux 

 

 

 

 

De Dominicaanse gemeenschap in Knokke

Sint-Dominicushuis | Sparrendreef 91 | 8300 Knokke-Heist

T 050 60 24 55 | E Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.IBAN BE36 7380 1199 5181 | BIC KREDBEBB