Advent 2017, 1ste zondag          

Het evangelie van vandaag waarschuwt ons: Jezus kan plotseling terugkomen en wij moeten waakzaam blijven.  Ja, dat is wel duidelijk, maar wachten wij wel op de terugkomst van Jezus? Geloven wij daar nog in? Toch  bidden wij elke zondag daarvoor bij het begin van het "Onze Vader".  Wij zeggen allen : “Uw Rijk kome”.  Dat is  klaar en duidelijk.  En iets gelijkaardig zegt de priester bij de vredewens: “Geef vrede in onze dagen ; dat wij, gesteund door uw barmhartigheid, vrij mogen wij zijn van zonde en beveiligd tegen alle onrust, hoopvol wachtend op de komst van Jezus Messias, uw zoon”. Is het waar dat wij naar de komst van Onze Heer uitzien en haar verwachten? Vinden wij het niet zo gewoon hier te leven, op deze aarde, en aan ons geluk hier te bouwen met alles wat ons is toevertrouwd, zonder op iets uitzonderlijks te wachten of iets bijzonders te hopen?

Het uitblijven van de terugkomst van de Heer was al een groot probleem  in het begin van de kerk.  De eerste kristenen geloofden dat Jezus heel spoedig zou terugkomen.  Er was voor enkelen van hen een goede grond om niet meer te werken en de apostel Paulus bedreigde hen : “Wil iemand niet werken, dan zal hij ook niet eten” (2 Thess 3, 10).  Paulus zelf geloofde ook in de spoedige terugkeer van de Heer. Daarom dacht hij dat het niet noodzakelijk was te trouwen, daar de Heer zo dadelijk zou terug zijn: tot de ongehuwden en de weduwen schreef hij dat het goed was, zo te blijven, zonder met iemand te leven (1 Cor 7, 8). Maar de eerste kristenen stierven, ofwel door ziekte, ouderdom, of omdat ze gemarteld werden.  En meer en meer kristenen twijfelden aan de aanstaande terugkeer van de Heer. In de tweede brief van Petrus staat te lezen :  “In de laatste dagen zullen er spotters komen, die zeggen : “Waar blijft de belofte van zijn komst? Want sedert de vaderen ontslapen zijn, blijft alles zoals het van het begin der schepping af geweest is ” (2 Petr. 3, 3- 4).

Het is een beetje zoals de geschiedenis van de grootinquisiteur. Het wordt in een roman van Dostojevski, “De Gebroeders Karamazov” verteld. Volgens dit verhaal is Jezus op aarde teruggekomen. Het is in het Spaanse Sevilla, in de zestiende eeuw. Jezus is daar in het midden van de stad en het is een marktdag. Er loopt veel volk in de nauwe straatjes van de drukke stad rond. In die drukte  komt dan een edelman op zijn paard: het is de grootinquisiteur. Plots geeft hij aan de twee soldaten die hem begeleiden een bevel. Hij laat een arme bedelaar gevangennemen en in een gevangenis zetten. Als hij wat later die bedelaar bezoekt, zegt hij hem: “Waarom zijt Gij teruggekomen?” Ja, in die arme bedelaar had de grootinquisiteur Jezus erkend. Volgens dit verhaal dat Ivan Karamazov had bedacht, wou Jezus zien hoe de mensen zijn goede boodschap hadden beleefd. Maar daarmee was de grootinquisiteur niet akkoord.

Hij vroeg aan de man in wie hij Jezus had erkend: “Waarom zijt Gij teruggekomen? Wij doen ons best. Blijf in de hemel en laat ons met rust”.
Lijkt dit niet op wij wijzelf soms ook denken? Wij doen ons best, en alles moet blijven zoals het is.  Het uitzien naar, de hoop zijn dan in ons leven ver te zoeken.

In deze tijd voor Kerstmis, de advent, worden wij uitgenodigd om ons geloof te voeden en uit te zuiveren.  De zorgen van alledag bedrukken ons en wij houden onze ogen naar de grond gericht, naar de kleine, hedendaagse moeilijkheden van het leven.  Wij lopen het risico te vergeten hoe groot, breed en diep ons leven kan zijn.  Gedurende deze maand zijn wij uitgenodigd opnieuw te ontdekken, welk boeiend avontuur ons leven kan zijn indien wij ons hart voor de menslievendheid van God openen.  Daarmee kunnen wij vandaag beginnen indien wij onze ogen openen voor de kleine en talrijke kleine tekens van liefde die wij zelf ontvangen en ook geven aan elkeen die wij ontmoeten. God is liefde en leven: dat kunnen wij opnieuw in deze adventstijd ontdekken.  Het is een kwestie van ontvankelijkheid, vertrouwen en openheid .

Philippe Henne, o.p.

 

 

 

 

 Beluister de

 jubileumhymne

 

 

 

 

 

Jean Mossoux 

 

 

 

 

De Dominicaanse gemeenschap in Knokke

Sint-Dominicushuis | Sparrendreef 91 | 8300 Knokke-Heist

T 050 60 24 55 | E Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.IBAN BE36 7380 1199 5181 | BIC KREDBEBB