Vierde zondag door het Jaar A

   De zaligsprekingen bieden een handige opstap naar de figuur van Damiaan De Veuster en zijn  werk om beiden onder onze aandacht te brengen. Pater Damiaan heeft de zaligsprekingen een concrete invulling gegeven door ze te betrekken op de meest kwetsbare mensen van zijn tijd: de melaatsen. Als menselijk afval werden ze gedumpt op een onherbergzaam eiland. 

   Net als Jezus elders in het evangelie opmerkt dat de Wet er is voor de mens en niet andersom, weet Damiaan de strenge richtlijnen van zijn oversten te omzeilen en de letterlijke interpretatie van de wetten om te buigen tot zaligheden voor al die troosteloze melaatsen. Damiaan was niet de man van veel vragen stellen. Hij was een man van actie, want als je eindeloos vragen stelt, doe je niets, moet hij gedacht hebben. Hij volgde zijn hart. Hij volgde zijn leermeester, de man uit Nazareth, Jezus.

Want ook Jezus kwam op voor de geringsten van de maatschappij, voor de uitgestotenen. Lammen, blinden, doven en melaatsen krijgen zijn liefdevolle aandacht. Kinderen worden als voorbeeld gesteld.

De machtigen en religieuze fanaten moeten het vaak ontgelden omwille van hun gestrengheid en onbarmhartigheid. Jezus komt op voor een andere wereld. Hij heeft een visioen voor een rijk van vrede en gerechtigheid, een rijk waar de rechtvaardige zich bekommert om het lot van de arme, waar de lijdende wordt bijgestaan, waar brood gedeeld wordt zodat iedereen te eten heeft.

Hij noemt mensen zalig. Hij wenst hen geluk: proficiat als je opkomt voor wie uitgesloten wordt, als je niet gelooft in het recht van de sterkste, als je in de kleinste en armste het gelaat van God (h)erkent. Want zulke mensen, zegt Jezus, zullen 'het land bezitten', zullen 'verzadigd worden', 'zullen God zien', 'zullen kinderen van God' genoemd worden.    "Wat je voor de minsten doet, doe je voor mij", zegt Jezus nog. Niemand heeft God ooit gezien, zegt  Johannes. Enkel in het gelaat van de kwetsbare mens licht het gelaat van God op, staat de vraag te  lezen: Mag ik erbij horen bij die nieuwe stad van vrede, bij de Rijk van vrede en gerechtigheid.

   Gelukkige mensen hebben nood aan een visioen. Waar het visioen ontbreekt, schreef de befaamde theologe Dorothée Sölle, verwildert het volk.  Jezus roept ons op zijn visioen te helpen verwezenlijken.

Wij kunnen dit visioen dichterbij brengen als wij werken aan dit Rijk van zaligheid voor alle mensen.

   Vandaag staat Damiaanactie centraal. In het spoor van de heilige Damiaan wordt op een hedendaagse manier menselijk lijden verlicht, mogen uitgestotenen weer mens zijn. De Damiaanactie is een sterke organisatie met fel geëngageerde mensen. In R.D.C. was ik getuige van hun inzet en competentie, hoe in tien jaar tijd, dank zij een strikte opvolging, lepra uitgeroeid was.

Dit jaar staat India in de kijker. Een ongelofelijk land, met meer dan één miljard inwoners, een land dat economisch in de lift zich en een ster ontwikkelde I.T. industrie. Maar met een immense kloof tussen arm en rijk, door het kastensysteem, door de tegenstelling stad en platteland waar de mensen weinig kansen tot ontplooiing hebben. Lepra en tuberculose zijn typische armoede- ziektes en richten een ware ravage aan in achtergestelde gebieden. Dank zij Damiaanactie in India worden 55.000 TBC-patiënten  en 20.000 lepra-patiënten opgespoord en behandeld.

Damiaanactie kan dit prachtige werk enkel verderzetten als mensen meevoelen met de  meest kwetsbare medemens, als er solidariteit bestaat en welstellende en gezonde mensen zich het lot van armen en zieken ter harte nemen. Wij kunnen het visioen van Jezus dichterbij brengen door met hoofd en hart bij die mensen te zijn, door voor hen te bidden, door een bijdrage te geven Voor 40 euro kan je iemand genezen. Laat vandaag eens je grote hart spreken en je zal merken wat een zalig gevoel dit geeft.

P. Stef.

  • naar een tekst van Damiaanactie.

 

 

 

 

 

 Beluister de

 jubileumhymne

 

 

 

 

 

Jean Mossoux 

 

 

 

 

De Dominicaanse gemeenschap in Knokke

Sint-Dominicushuis | Sparrendreef 91 | 8300 Knokke-Heist

T 050 60 24 55 | E Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.IBAN BE36 7380 1199 5181 | BIC KREDBEBB