Nieuwjaar 2017

   Elk jaar opnieuw wordt op Nieuwjaarsdag de zegenwens van de priester Aäron voorgelezen, een bede om Gods zegen voor het komende jaar, een bede dat God zich om ons zou bekommeren, dat we vrede en geluk mogen kennen. 

   Het woord heeft kracht. Het doet wat het zegt. Dit is de stellige overtuiging van de oosterse mens, maar dat is ook onze overtuiging. Wij weten maar al te goed hoeveel kwaad een kwetsend woord kan aanrichten, hoe een boosaardig woord iemand de grond kan inboren, het hart doet breken. Het tegendeel is ook waar: hoe een oprecht gemeend woord iemand kan doen opstaan, hoe een lief woord iemand doet openbloeien. Het woord, het goede woord van God, waar is dit woord te vinden?, zingen wij in een kerklied. Met als antwoordrefrein: waar goedheid heerst in ons bestaan, is God niet ver van ons vandaan.

Laten wij het refrein samen zingen.

   Wanneer wij in deze tijd van het jaar elkaar wensen van geluk en vrede toesturen, is het ons innige verlangen dat deze wensen in vervulling mogen gaan. Mij eerste wens is dat er vrede mag zijn in de wereld, vrede voor alle mensen, dat mensen waardig mogen leven, in vrijheid en rechtszekerheid. Op vele plaatsen in de wereld worden mensen onderdrukt, gevangen gezet, lijden mensen onder terreur en oorlogsgeweld. Beelden in het journaal tonen ons dagelijks deze onnoemelijke ellende in de wereld. Wij kunnen er niet van wegkijken, doen alsof wij het niet weten, onze ogen en ons hart sluiten voor deze triestige werkelijkheid, voor zoveel kwaad in de wereld. Voor christenen is het een voortdurende opdracht om wegen te zoeken naar verzoening, naar duurzame vrede, naar verbondenheid met de andere en met eerbied voor onze medemens. Door onze inzet voor een wereld waar het goed is om leven, worden we verkondigers van Jezus' blijde boodschap en krijgt ons geloofsgetuigenis daadwerkelijk kracht, bouwen we mee aan het Rijk waarover Jezus sprak.

   Paus Paulus VI maakte van 1 januari niet alleen een gebedsdag voor de vrede. Hij maakte er ook een feest van Maria van. Het feest van de Moeder Gods.  -Maria bewaarde al deze woorden in haar hart en bleef erover nadenken - hoorden we in de evangelielezing. Maria is de stilzwijgende, de luisterende, iemand die altijd openstaat voor Gods Woord en het leert begrijpen. Met haar hulp willen wij ons inzetten voor een vredevolle wereld, in navolging van Jezus, die wij in de kerstnacht als de Vredevorst onthaald hebben.

   Op vele plaatsen in de wereld is er geen vrede, is er moordende oorlog en terreur. Wij zullen ons het voorbije jaar herinneren als een zwarte bladzijde uit onze geschiedenis met aanslagen in Parijs, Nice, Brussel, Berlijn en de voorbije nacht in Istanboel, zovele plaatsen van zinloos geweld, van onschuldig lijden. Om nog niet te spreken over Aleppo, Mosul, Zuid-Soedan, ...  En toch, midden zoveel duisternis en haat zien wij lichtpuntjes, worden mensen sterker, zien we mensen recht staan en de vreedzame strijd aangaan tegen zoveel kwaad en geweld door de strijd van de liefde te preken. Denkt terug aan het verhaal van Mohamed El Bachiri, de man uit Molenbeek die zijn geliefde vrouw verloor bij de aanslagen in de metro van Maalbeek. We zien solidariteit groeien en nieuwe vriendschappen ontstaan tussen mensen van verschillende afkomst en geloofsovertuiging. Het televisieprogramma Pano gaf ons hierover een ontroerende reportage. Denk aan de Warmste Week en zoveel andere initiatieven rond solidariteit die in deze tijd van het jaar op gang komen. Tienduizend jongeren zijn op dit ogenblik samen in Riga voor de jaarlijkse Taizé-bijeenkomst. Deze jongeren zijn pioniers van hoop en verstandhouding in onze verdeelde wereld. Zo vele tekens van inzet, van hoop, van respect, van warme liefde voor zijn naaste.

   Het zien van het Kind Jezus raakte de herders ten diepste. Als andere mensen keerden zij terug, loofden en verheerlijkten

God. Mogen ook wij als anderen mensen van hier weggaan. Dat wij elkaar tot zegen mogen zijn, elkaar het goede  toewensen, dan wordt 2017 een onvergetelijk jaar waar goedheid heerst en weten wij God niet ver van ons vandaan.

 

fr. Stef.

 

 

 

 

 

 Beluister de

 jubileumhymne

 

 

 

 

 

Jean Mossoux 

 

 

 

 

De Dominicaanse gemeenschap in Knokke

Sint-Dominicushuis | Sparrendreef 91 | 8300 Knokke-Heist

T 050 60 24 55 | E Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.IBAN BE36 7380 1199 5181 | BIC KREDBEBB