Het visioen omzetten in kleine daden van goedheid.

 In zijn boek ‘ de geboren vreemdeling” beschrijft Huub Oosterhuis de advent als de tijd van het messiaans verlangen. Het is een tijd waarin  we uitkijken naar  de komst  van de Messias, die volgens de Joodse Torah ‘ vrede en gerechtigheid’ voor alle mensen zou brengen. Voor ons christenen is Jezus van Nazareth de vervulling van dit verlangen. In de lezing beschrijft Jesaja, in een prachtig visioen. de profetie, over die Messias  … Wat zou het mooi zijn als het zo was, maar hoe ver staat onze werkelijkheid af van wat hier luidop wordt gedroomd? Denken we niet veeleer :’ laat ons maar realistisch blijven en niet teveel dromen .’

 En inderdaad, het is vandaag  in, om in de slipstream van de beweging rond Mindfulness, aandachtig te worden voor het hier en nu. ..Het nu, met zijn uitdagingen, zijn vreugden, zijn emoties, zijn rauwheid willen we intens en ten volle beleven. Maar hoe waardevol die dynamiek ook is, ze overvraagt ons soms, en daarom vinden velen, het zinvol zelfs noodzakelijk hun levensritme bijwijlen te vertragen en even halt te houden. Dan heb je tijd om thuis te komen bij jezelf, en.. dan pas leer je als mens wie  je werkelijk bent,..  zonder perfect te hoeven zijn. Maar dat vereist dat we ons laten zakken tot de bodemlaag van ons leven, en ons laten ontvangen door een laag die ons over tijd en eindigheid verbindt met de eeuwigheid. Dat is de bronlaag waarin  Jezus’ komst vruchtbaar kan worden, het is de laag waarin we wortelen in Gods liefde.

Het hier en nu, zien en erkennen, drukt tenslotte  ook een fundamenteel respect voor mensen uit. Voor wie ziek is, voor wie pijn lijdt, voor wie in mensonterende omstandigheden of in onrechtvaardige structuren leeft, is het een kwestie van rechtvaardigheid om hen tot hun recht te laten komen. De geringe resultaten leiden soms tot moedeloosheid, en daarom is het goed dat we blijven geloven in visioenen… Visioenen, als mobiliserende tegenkracht, die blijft appelleren aan de sterkste mentale kracht van de mens, nl de verbeeldingskracht en de hoop die er als levenshouding op geënt is. Visioenen blijven ons immers prikkelen om het goede te doen en ons, als wakers in de nacht, niet neer te leggen bij wat is.   

 Ook Johannes roept ons op tot radicale actie, tot bekering. Het is een dwingende uitnodiging om zich af te keren,  van wat geen perspectief biedt, maar zich toe te keren naar  wat volop leven ademt. Maar hoe nobel en positief de intentie ook is, radicaliteit en dwang veranderen nooit het hart van de mens en dragen in zich vaak de kiem van veroordeling  en straf. De geschiedenis,  ook deze van de kerk, leert ons dat ten overvloede .

Daarom pleit ik in de adventsbeleving voor kleine daden van goedheid,  niet als gemakkelijkheidsoplossing, maar precies van uit het visioen van het Koninkrijk Gods. Wij, als mensen, zijn per definitie eindig  en beperkt en het getuigt van welbegrepen nederigheid en het opgeven van onze hoogmoed om  geen volmaaktheid en radicaliteit na te streven. Maar  ons in tegendeel in te zetten voor het kleine, waar de ene mens iets goed doet voor de ander, hoe hij zorgzaam omgaat met de ander  in kleine daden van inzicht en wijsheid, van mededogen, van sterkte en recht. 

Het is als het pedagogisch model van Jezus van Nazareth, waarin wij de  kracht van het goede koesteren en waar wij.. in de pijn van elke mens, de schreeuw horen om meer mens te mogen zijn.. . Kortom, …het is een intro in het Koninkrijk van God. 

 Zoals God zich in het kleine kenbaar maakte, zo kunnen ook wij, ons laten inspireren door  het grote visioen, maar tegelijk vanuit een houding van oprechte nederigheid dat visioen waarmaken in kleine daden van goedheid,.. dit zijn messiaanse vaardigheden bij uitstek.. Als de advent een tijd is om ons te oefenen in die vaardigheden,.. laten we elkaar dan toewensen dat we ons hier de komende dagen mogen in verdiepen en bekwamen.

Georges Devinck dominicaanse familie Knokke

bronnen:

  • UP Leuven
  • Preken.be

                                                                                        

 

 

 

 

 

 

 Beluister de

 jubileumhymne

 

 

 

 

 

Jean Mossoux 

 

 

 

 

De Dominicaanse gemeenschap in Knokke

Sint-Dominicushuis | Sparrendreef 91 | 8300 Knokke-Heist

T 050 60 24 55 | E Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.IBAN BE36 7380 1199 5181 | BIC KREDBEBB