Allerheiligen.

Mt. 5, 1 - 12.

Van Mahatma Gandhi , de vrijheidsstrijder, is de uitspraak : “ Van het christendom is vooral de bergrede waar”. Als hindoe zag hij door het venster van zijn cultuur het edele en ware van het christelijk geloven. 

Vandaag laten de zaligsprekingen uit Jezus’ rede op de berg ons kijken naar de kern van de ware christelijke boodschap.

 

Allen die voor het licht van de zaligsprekingen openstaan en dit ook in het leven van medemensen aanwezig brengen worden in Johannes’ boek der Openbaring “getekenden”, “gezegenden”, “heiligen” genoemd. 

Op dit feest van alle heiligen gedenken wij de velen uit vroegere eeuwen en ook van nu, bekenden en onbekenden.

Wie een waarachtige, zuivere - zeg maar de waardigheid van elke mens bevorderende - levensweg gaan worden zalig geprezen want zij zijn op de goede weg. Zij worden gefeliciteerd omdat hun ontvankelijkheid de ruimte is waarin zij de kern van Jezus’ boodschap metterdaad gestalte geven. Neen, in de zaligsprekingen gaat het niet om een deugdencatalogus die moet aanzetten te streven naar persoonlijke menselijke perfectie. Heiligen zijn vooral vensters op God, die zijn aanwezigheid laten doorstralen in het leven.

 

De dag van alle heiligen draagt het label van kwalitatief hoogstaande christelijke waarden die gerealiseerd worden op een transparante levensweg in zachtmoedigheid en eenvoud, barmhartig en vol erbarmen, zuiver en vredelievend. Maar de transparantie van een helende en zegenende christelijke levensweg wordt dikwijls weersproken door het gangbare denken en handelen in onze wereld. Want wie worden daar zo al gelukkig genoemd?

- “ Gelukkig zij die alles menen te weten en te kunnen : zij hebben het voor het 

     zeggen”.

- “ Gelukkig zij die het er in het leven goed van nemen : zij voelen zich voldaan

    en tevreden”.

- “ Gelukkig wie zich hard weten te gedragen : niemand loopt over hen heen”.

- “ Gelukkig wie de ander naar de mond praat : die brengt het zeker ver in het

     leven”.

Wie zo zichzelf gelukkig noemen, voor hen zijn de zaligsprekingen uit het evangelie restanten van hopeloos achterhaalde en niet haalbare idealen.

Tegen deze mentaliteit in geven de felicitaties uit het evangelie aan dat er wel degelijk een andere  -noem het maar tegendraadse- levensweg mogelijk is.

Wie zich op die weg -helend en zegenend in het leven te staan- begeven, worden “gelukkig” genoemd.

- “ Gelukkig zij die iets van het eigen leven inleveren ten bate van anderen.”

- “ Proficiat aan hen die erkennen dat ze in hun leven tekortschieten”.

- “ Gefeliciteerd zijn zij die van binnen zo zuiver zijn dat ze geen harde 

     buitenkant nodig hebben”.

- “ Gelukkig zij die zich engageren in de strijd tegen het onrecht in de wereld”.

- “ Proficiat voor hen die door de week proberen te doen wat ze ’s zondags

     vieren en belijden”.

- “ Gelukkig zijn zij die protesteren tegen de opdeling van mensen in vrienden

     en vijanden”.

 

De dag van Allerheiligen nodigt uit het eigen leven onder de kritiek van de evangelische zaligsprekingen te bekijken. En die uitdaging houdt meteen ook de vraag in : Durven wij het aan de eigen levensweg tot heil en zegen van anderen gestalte te geven? 

Wij mogen ons daarbij geïnspireerd weten door de velen uit verschillende culturen en tijden die een waarachtig-christelijke, heilige en helende levensweg geloofwaardig hebben gemaakt.

 

Mocht het feest van alle heiligen ons de genade schenken van ontvankelijkheid voor het edele en ware dat in de zaligsprekingen weerklinkt en mochten wij ons met standvastigheid gezegend weten op onze gelovige levensweg.

 

 

 

 

 Beluister de

 jubileumhymne

 

 

 

 

 

Jean Mossoux 

 

 

 

 

De Dominicaanse gemeenschap in Knokke

Sint-Dominicushuis | Sparrendreef 91 | 8300 Knokke-Heist

T 050 60 24 55 | E Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.IBAN BE36 7380 1199 5181 | BIC KREDBEBB