Wie zijn wij?

Nadine Martens Manitobaplein 1/22 8301 0487/42.37.81 Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Lut De Brauwer Engelsestraat 11 bus 21 8300 Knokke-Heist 0495/58.28.93 Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
  Loweestraat 19/1 9230 Massemen (Wetteren) 09/369.31.09 Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. 
Maria Wittevrongel Bondgenotenlaan 6 8300 Knokke-Heist 050/51.33.44 Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Ulli Kreissig Zwaluwenlaan 2 app.42 8300 Knokke-Heist +49.177.482.9582 Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Jens Demmig Zwaluwenlaan 2 app.42 8300 Knokke-Heist +49.177.734.2208 Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Paul De Boeck Koningslaan 188 bus 3 8300 Knokke-Heist 050/62.70.65 Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Roger Pieters Zoutelaan 73/12 8300 Knokke-Heist 050/38.24.87 Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.  
Guido Verhaeghe Stropuitstraat 2 8340 Damme 0478/93.86.91 Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Joris Vermeersch Van Bunnenlaan 58A 8300 Knokke-Heist 050/62.64.97 Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Georges Devinck Dudzelestraat 68 8300 Knokke-Heist 050/51.47.00 Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

 

Getuigenissen

Maria Wittewrongel

Mensen vragen soms: wie zijn dat, de leken van de dominicaanse familie? Wat doen die en wat houdt hen bezig? Wie we niet zijn: we zijn geen op zichzelf staande beweging van leken. We horen bij en zijn van de dominicaanse familie en dat omvat: paters, zusters en leken. 

Dominicus beschouwde de orde als een grote familie van zusters (zowel religieus als leek ) en broeders, waarmee hij de gelijkwaardigheid van de verschillende identiteiten beklemtoonde. Vanuit die visie van Dominicus vertrekken we. Met als doel elkaar te ontmoeten en te bemoedigen, elkaar te dragen in de geest van het evangelie.

Het heeft Dominicus gedreven het levensverhaal van Jezus door te geven en een beweging te stichten van mannen en vrouwen, religieus of leek die de boodschap verder zouden vertalen en actualiseren voor mensen van hun tijd en in de wereld die de hunne was.

Het zoeken naar de waarheid is hierbij noodzakelijk. Wie dominicaans denkt en voelt, zal openstaan voor de waarheid. Openstaan voor de waarheid betekent dat het christelijke denken niet kan voorbij gaan aan René Descartes, wiens filosofie definitief afscheid nam van de openbaring als norm voor het rationele denken. Als christenen van onze tijd dienen we heel veel aspecten van 'de waarheid' te bekijken vanuit de rede, vanuit de hele geest van de Verlichting. Vanuit die geest gaat de dominicaanse familie via studie en vorming op weg om te pogen ‘de bijbelse waarheid‘ te achterhalen

Wie Dominicaans leeft, voelt zich aangesproken om naast bijbelstudie en de hedendaagse Westerse kerkproblematiek, zich ook te laten raken door de grote problemen van onze huidige wereldsamenleving zoals de Noord-Zuidverhoudingen en de daaruit voortvloeiende armoedeproblematiek. Vanuit die gegevens gaan we met elkaar in gesprek en luisteren we naar elkaar om van elkaar te leren. Dat is wat ons verenigt en tot gemeenschap maakt. En dat is niet vrijblijvend!

Gemeenschap leidt naar zending en zending wordt in gemeenschap tot stand gebracht. Om dan elk op zijn eigen wijze en met zijn eigen mogelijkheden midden in de wereld een antwoord te zijn door onze manier van aanwezig te zijn.

We worden gezonden om van op onze eigen plek woorden van leven en hoop te spreken en het hoofd te bieden aan de spirituele leegte die het leven van veel mensen kenmerkt.

Het doel van de zending of van de verkondiging is niet het doorgeven van informatie, maar van leven, dit gebeurt in gemeenschap .

De kern van de dominicaanse spiritualiteit is de vriendschap, naar het woord van Jezus vlak voor zijn sterven tot zijn leerlingen: "Ik noem jullie mijn vrienden".

Dominicaanse familie is onze gemeenschappelijke woning. Het is de plek waar wij allemaal thuis zijn. Dat wil niet zeggen dat wij onder hetzelfde dak wonen en aan dezelfde tafel eten. Het is communicatie, het is vreugde genieten bij een verhelderend gesprek. Het is elkaar erkennen en bevestigen als broers en zusters. Het licht op uit het welkom dat wij elkaar bieden. De vriendschap willen we belichamen door te weten dat we tot de dominicaanse familie behoren en ons daar thuis mogen voelen.

Mensen die over dit alles meer willen weten hebben we uitgenodigd op twee informatieavonden (14 juli en 21 augustus 20xx). Een drietal leden van de groep van Knokke hebben iets verteld over de dominicaanse spiritualiteit, over hun persoonlijke motivering en de werking van de groep in Knokke.

 

Georges Devinck

Ik ben bij de dominicaanse familie geraakt door een louter toevallige ontmoeting met pater Gerard, ter gelegenheid van mijn oppensioenstelling. De kloosterzusters van de I.R.M. werden door mij voorgesteld, waarop pater Gerard sprak over de kerk. Achteraf heeft hij gevraagd of ik interesse had voor de DfV. Zo is het gegroeid. 

Ongeveer om de maand komen we bijeen in het huis van de paters. We bespreken en regelen de praktische aspecten van wat er omgaat in en rond het Zoutekerkje. Dat zijn zowel de zomeractiviteiten als de jaarlijkse tentoonstelling in het pand, zoals o.m. ‘Dominicaans bidden’, 'De beeldende religieuze kunst van Tony Zenz‘ en, dit jaar, 'Ogen-blikken‘.

 Ook het jaarlijkse feest van Sint-Dominicus wordt er zowel liturgisch als praktisch op punt gesteld .Een paar keren gebeurde dit in samenwerking met de orthodoxe kerk , wat er een speciale dimensie aan gaf.

Daarnaast worden de thema’s van de regionale vergaderingen van de DfV voorbereid. We vragen personen om een bepaald gedeelte van een thema voor te bereiden en uit te werken.

Een paar voorbeelden mogen volstaan.

  • Catharina van Siëna
    Persoonlijk heb ik de mystiek van Catharina uitgewerkt .
    "De mens is uit liefde gemaakt en tot liefde groepen. Vanuit die kennis putte Catharina haar identiteit en haar levensopdracht." Ik heb dit thema ook mogen bespreken voor de dominicanessen van Brugge.
    Maria en Paul belichtten Catharina als vrouw en schetsten het historisch kader waarin ze geleefd en gewerkt heeft.
  • Daarnaast heb ik een omvangrijke studie gemaakt over de globalisatie, aan de hand van het boek De stille overname van N. Hertz. Daarbij werd uitvoerig stil gestaan bij de Noord-Zuid verhoudingen en de millenniumdoelstellingen. Dit thema heb ik op verschillende plaatsen uiteengezet, o.m. in de parochie van Knokke en in Rotary N & Z Brugge . 
  • Ook de figuur van Dominicus en de dominicaanse spiritualiteit werden besproken, aan de hand van een publicatie van de Nederlandse lekendominicaan Erik Borgman.
  • Verder: 'Kerkstructuren van morgen', in diverse besprekingen onder leiding van M. Van Tente.

In de interregionale vergaderingen van de DfV is ook de kiem gelegd van haar huidige structurele werking. De huidige structuur van de DfV responsabiliseert voor een stuk de leken.. Ieder lid kan naar persoonlijke interesse instappen in een werkgroep (liturgie, communicatie, externe betrekkingen, vorming). Persoonlijk stapte ik in de werkgroep ‘communicatie‘ die de websites van de diverse dominicaanse kloosters onder de loupe nam en daarnaast ook een ‘Dominicaanse nieuwsbrief‘ introduceerde.

Samenvattend: in de vergaderingen op lokaal en regionaal vlak worden diverse aspecten vertolkt die binnen de kerk op vandaag aan bod komen en de degelijke provinciale dagen zijn een absolute meerwaarde voor je kennis, inzicht en deelname in de DfV.

Wanneer je er als leek op een actieve manier aan meewerkt, krijg je een spirituele vorming en een merkwaardige verdieping op diverse vlakken. Dit is positief voorr je eigen geloofsbeleving en voor de sociale dimensie waarin jij je geloof kunt beleven en ervan getuigt.

Ook door het samen werken aan projecten en thema’s ervaar je een dynamiek die op een positieve manie je leven beïnvloedt. Als een dolfijn ga je naar de diepte , om achteraf het geleerde met anderen te mogen delen.

Sommige thema’s hebben we behandeld in samenwerking met de Franstalige dominicaanse fraterniteiten. Dit is verrijkend en leerrijk: zij leggen specifieke accenten (bv. over Europa).

Tenslotte:

Door lectuur en studiewerk i.v.m. de aangereikte thema’s stel je bij jezelf een sterke verdieping en een verbreding vast van je religieuze horizon en je interessesfeer.

Je wordt ingeschakeld in een groepsdynamiek die voor jezelf en zeker ook voor de anderen inspirerend en bevruchtend werkt. Het geeft je het gevoel dat je concreet meewerkt aan je eigen religieuze ontwikkeling en aan kerk-zijn in het algemeen, gedragen door een team/groep van medewerkers, elk vanuit zijn/haar competenties, attitudes en kennis.

Binnen die context voel je echter heel erg de nood aan verdere vorming, die kan uitmonden in het volgen van cursussen aan het seminarie, o.a. over het Johannesesevangelie, de christologie...

Wat mij persoonlijk heel erg gevormd heeft, was de preekcursus van één jaar, waarin je de verkondiging leert aanpakken, door intens en verdiepend studiewerk i.v.m. het Nieuwe Testament, een cursus gegeven door diverse paters dominicanen.

Maar je voelt de nog steeds sterke nood aan begeleiding van de paters inzake kennis, organisatie, overkoepeling. We kunnen maar hopen en bidden dat ook geprofeste/gewijde zaaiers en oogsters tijdig aanrukken.

 

Roger Pieters

Ooit heb ik in een referaat van kardinaal Danneels een merkwaardig zinnetje gelezen: "De waarheid hebben is eigenlijk de grondvoorwaarde van de mens om gelukkig te zijn." Zoeken naar de waarheid, heeft dus te maken met zoeken naar geluk.

Twee jaar geleden, na een vrij zware operatieve ingreep en dus na een tijd van reflectie, werd ik aangesproken door mijn vriend Paul De Boeck, die mij vroeg of ik geen zin had om eens kennis te maken met de Dominicaanse familie. Ik ben daar op ingegaan, ook omdat ik van nature toch wel een zwak heb om te filosoferen en omdat ik een zoekende ben naar zingeving. Ondertussen heb ik, mede daardoor, ook een aantal nieuwe vrienden gemaakt en heb ik kunnen ervaren dat de woorden van de Vlaamse schrijver Johan Daisne juist zijn, als hij zegt: "Vriendschap geeft ogen aan de afstand en een stem aan de stilte." Minder afstand tussen de mensen en de stilte doorbreken, wat een verheugende gedachte voor mij als relatief nieuwe inwoner van Knokke.

Wat doen we zoal in die Dominicaanse familie? Ik heb veel opgestoken van de maandelijkse bijeenkomsten. Daar bespraken we samen vooral actuele thema’s op een eerlijke maar kritische manier. We hebben ons onder meer verdiept in het boek Waarden in tijden van ommekeer van Joseph Ratzinger, de huidige paus. Het is een moeilijk boek dat handelt over de identiteit van Europa. We hebben dat samen, hoofdstuk na hoofdstuk, bestudeerd, ja doorworsteld met veel discussies. Wat mij betreft, zeer zinvol! Wij hebben ook het boek Weg uit de leegte van Bodifée besproken. Een ander item was "De Kerk van de Toekomst" – Kerk en Ambt – Gewijde ambten en eucharistie.

Het belangrijkste van dit alles, voor mij althans, is misschien wel het feit dat het me alert en wakker houdt, dat het me inspireert en aanzet om na te denken over wat er fout is, ook bij mezelf. Soms eventjes stil zijn , op andere momenten, er mee bezig zijn, er met anderen over praten en iets van elkaar leren. Niet zo maar alles slikken wat men ons dagdagelijks voorkauwt. Zo worden we meer dan een consument van de Bijbelse boodschap.

Zijn er echt geen negatieve zaken te melden? Waarschijnlijk wel, maar die zijn er toch ook in elke goede familie. Sorry, Ik zal dus maar de woorden van de Oostenrijkse schrijver Karl Kraus citeren: "Het woord familieband heeft de bijsmaak van juistheid!" Mijn vrouw vraagt me soms als ik terugkom van een bijeenkomst: "Doe je dat graag, naar die bijeenkomsten van de dominicanen gaan?" En geloof me, ik moet steevast in alle eerlijkheid 'ja' antwoorden. Dat is toch belangrijk?

Dé waarheid heb ik nog niet gevonden, omdat ik daar ook geleerd heb dat het niet alleen over mijn waarheid gaat. Maar ik blijf zoeken. En ik denk daarbij aan wat Marnix Gijsen ooit schreef. "Ik denk dat de mens zich tenslotte vooral moet laten leiden door de waarheden die hij persoonlijk heeft ontdekt, veel meer door wat hem is aangeleerd."

 

 

 

 

 

 

 Beluister de

 jubileumhymne

 

 

 

 

 

Jean Mossoux 

 

 

 

 

De Dominicaanse gemeenschap in Knokke

Sint-Dominicushuis | Sparrendreef 91 | 8300 Knokke-Heist

T 050 60 24 55 | E Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.IBAN BE36 7380 1199 5181 | BIC KREDBEBB